Category: Кратки

Но не това е важното

Минаваме през този живот, оставяйки много следи. Но не това е важното. Някои от тях са болезнени белези, били те наши, чужди … Други са мигове, пълни с дела, които оставят хубави, ярки, щастливи спомени. Но не това е важното. Някои от нас стават звезди, светещи за другите и даващи примери, комуто каквото е нужно. […]

Хлапето

Спомням си едно лято, бях малък, почти до колене. Баба ми ме прати с дядо Петър да пасем воловете, а те не бяха като кравите, такива малки. Ами бяха едни такива, големи, като цели планини. Големи и сиви с широките си гърбове. А рогата им, още по-широки. И като че ли подпираха небето с тях. […]