Песен преди път

Започва Път от моя праг —
безкраен, ограден с трева.
Увлечен в неговия бяг
и аз ще трябва да вървя
да влача морните пети,
дордето стигна друм голям,
събрал пътеки и мечти.
А после накъде? Не знам…

Песен на Билбо Бегинс от Торбодън

Молитва на св. Франциск от Асизи

Господи, направи ме инструмент на твоя мир –
където има омраза, нека сея любов,
където има нараняване – прошка,
където има съмнение – вяра,
където има отчаяние – надежда,
където има тъма – светлина
и където има тъга – радост.
О, Боже Всемогъщи, дари ме:
не да търся утеха, а да утешавам,
не да търся разбиране, а да разбирам,
не да търся обич, а да обичам,
защото в даването получаваме,
и в прошката ни опрощават,
а в смъртта се раждаме за вечен живот.
Амин!

Молитва на св. Франциск от Асизи книга: “Пчелата”