Миг, новенно

Любовта, момиче, е миг.
Миг изпълнен с теб и мен, и с всичко помежду ни.

А сега си представи живот изпълнен с мигове …