За блога

Времето, пространството и живота са необятни.

Някъде във всичко това сме живели отново и отново, и отново, и отново …
Някъде сме били, а някъде сме част от едно цяло събрано в едно време, един живот, една душа.
Някъде и някога всички ние сме ЕДНО.

Защо Вагабонд?

Вагабонд означава скитник, минувач, пътуващ, а този блог е своеобразно пътуване.
Черно на бяло във бит и байт, скитосване из мрежата на съществуването.

Почти всичко тук е преживяно някак, някак научено, съзнато, или останало непознато, но отговорността за всичко написано е само и изцяло на мен, Вагабондинът.

Този блог го има …
Благодаря за съществуването му на Григор!

Нека започнем с това тук!

Язе Иваков